Descargas

Neste apartado colgaránse por orden cronolóxico os arquivos que de diferente maneira afecten a ARCODEGA ou teñan certa relación con ela.

Os contidos móstranse en formato PDF e accédese a eles mediante os botóns de cada nova. Para garda-lo arquivo, facer click co botón dereito do rato e seleccionar a opción de "gardar destino como".