Qué es Arcodega

QUEN SOMOS

A asociación Profesional ARCODEGA, de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición, creouse o 22 de febreiro de 2005, constituíndose como unha asociación, profesional, sen ánimo de lucro e con un ámbito circunscrito á Comunidade Autónoma de Galicia cun dobre obxetivo:

1. Facer fronte ás dificultades ás que se enfrenta o sector, tales como as reducidas cantidades de residuos que chegan á pranta, ou a competencia desleal existente.

2. Promover unha xestión destes residuos ambientalmente adecuada, actuando fundamentalmente en dúas líneas: promoción do reciclaxe dos RCDs, fronte á súa eliminación; promovendo a aplicación dos áridos reciclados obtidos a partir destes residuos.

Para iso nace como unha asociación representativa do sector, polo que está aberta a todas as empresas recicladoras, que cumpran a lexislación e desenvolvan a súa labor dunha forma ambientalmente sostible.

FINS DA ASOCIACIÓN:

ACCIÓNS DESENROLADAS:

XUNTA DIRECTIVA: