ARCODEGA

Benvidos a Arcodega

Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construción e Demolición de Galicia

QUEN SOMOS

A asociación Profesional ARCODEGA, de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición, creouse o 22 de febreiro de 2005, constituíndose como unha asociación, profesional, sen ánimo de lucro e con un ámbito circunscrito á Comunidade Autónoma de Galicia cun dobre obxetivo:

Facer fronte ás dificultades ás que se enfrenta o sector.

2. Promover unha xestión destes residuos ambientalmente adecuada.


Guía de boas prácticas xestión e tratamento de residuos de construción e demolición (rcd)

Descargar en PDF

Calcula fácilmente as distintas fianzas relacionadas coa construción, demolición e a xestión de residuos.

Más información

Liña verde

Device

Un dos obxetivos fundacionais de ARCODEGA é a posta en coñecemento das autoridades e sociedade en xeral (a través dos medios de comunicación) de comportamentos e accións ilegais ou irregulares, con consecuencias para o noso medio ambiente en materia de: vertedeiros incontrolados, tratamento irregular de Residuos de Construcción e Demolición, competencia desleal por empresas non autorizadas, incumprimentos en materia de tratamento de Residuos da Construcción e Demolición, etc…

A través desta sección vostede poderá informar á nosa Asociación da comisión de faltas, delitos ou agresións co medio ambiente. Para iso cubra o formulario e achegue unha imaxe.

Comunicar denuncia

En Arcodega encargamonos de presentar as túas denuncias

MEMBROS DE: